o Fundacji


Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach i osobom starszym” została powołana  w dniu 10.01.2006 r. i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Jest organizacją pożytku publicznego.Podstawowym celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, sierotom i półsierotom, którymi opiekuje się m.in. Zgromadzenie Sióstr św. Józefa. Opieka ta polega między innymi  na ich wspieraniu, inicjowaniu działań na rzecz ich pełniejszego rozwoju społecznego, intelektualnego i do lepszego przystosowania do życia w świecie dorosłych.

 

Nasze  MARZENIA


Nasza Fundacja widząc ogrom problemow jakie stoją przed dziećmi niepełnosprawnymi chce podjąć się realizacji projektu, który będzie wspomagał dodatkowo tych którzy rokują największe nadzieje na samodzielne zaistnienie w świecie dorosłych.

Dzieci objęte naszym zainteresowaniem mają poniżej 18-tu lat i po osiągnięciu umownego wieku dorosłości muszą dać sobie radę w świecie ludzi dorosłych-pełnosprawnych. Dla wielu z nich to szok, a zarazem bardzo trudny krok który muszą zrobić.