Dobroczyńcy - rok 2007

 

Osoby prywatne

Firmy i instytucje

 

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim Szanownym i Drogim Ofiarodawcom, którzy przekazali swoją "cegiełkę"
na naszą fundację "Pomóżmy dzieciom niepełnosprawnym w Wierzbicach",
składamy bardzo serdeczne i gorące podziękowanie.

W dowód naszej wdzięczności prosimy przyjąć dar modlitwy, którą codziennie
zanosimy do Boga we wszystkich Waszych intencjach.

Ponadto w dniu 11 stycznia 2008 r. o godz. 15.30 została odprawiona przed Cudownym Obrazem
na Jasnej Górze w Częstochowie Msza święta za Was, którzyście przekazali dar na naszą fundację w 2007 roku i jesteście wpisani do Złotej Księgi Darczyńców.