Przedstawienia „Zawsze na Przedzie”

W 2018 roku wystawiliśmy w całym kraju 20 spektakli. Naszymi odbiorcami były zarówno osoby starsze przebywające w domu opieki, jak i młodzież klas mundurowych w Żaganiu.

„Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską Marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów” – napisano w uchwale Sejmu RP, który ustanowił rok 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego.

Sztuka teatralna „Zawsze na Przedzie” przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nawiązuje ona do wydarzeń związanych z Odzyskaniem Niepodległości przez Polskę z pierwszoplanowym udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego

W 2018 roku wystawiliśmy w całym kraju 20 spektakli. Naszymi odbiorcami były zarówno osoby starsze przebywające w domu opieki, jak i młodzież klas mundurowych w Żaganiu.